Helios Audyt

Klauzula informacyjna RODO
w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Helios Audyt Sp.o .o. zarejestrowana w Korzeniówce przy ul. Topolowej 42.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia bazy klientów.
  3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy firmy Helios Audyt Sp.o .o. w celach kontaktu z klientem.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, od czasu wysłania formularza kontaktowego.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysłania formularza kontaktowego. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wysłania formularza.
  8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na istniejących w firmie Helios Audyt Sp. z o.o. zasad dotyczących.